Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của TRƯỜNG THCS, THPT AN ĐÔNG là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tin tức
Thông báo
Giới thiệu
Hoạt động
Tài nguyên
Sự Kiện
Thông báo
Tra cứu

Bản quyền © TRƯỜNG THCS, THPT AN ĐÔNG